TLF 612 52 541 · SEND E-POST · 08.00-15.30, mandag til fredag

Mål og fokus

 

Mål og fokus 1Torget tannklinikk skal til enhver tid være oppdatert og moderne klinikk hva angår kompetanse, utstyr og lokaler. Vi legger stor vekt på trygghet og kontroll, slik at pasienten får en god og sikker behandling. Vi retter fokus mot kundens komfort, sikkerhet og hygiene.