61 25 25 41
admin@torgettannklinikk.no
Kirkegata 55, 2609 Lillehammer

torget_tannlege_20140304_001

Torget tannklinikk skal til enhver tid være oppdatert og moderne klinikk hva angår kompetanse, utstyr og lokaler. Vi legger stor vekt på trygghet og kontroll, slik at pasienten får en god og sikker behandling. Vi retter fokus mot kundens komfort, sikkerhet og hygiene.